GRUNDEJERFORENINGEN BIRKEDAL

 

 2012.07.03, Forsyningen 
 Færdsel i fuglereservatet 
 nabotilsyn 
 2012.05.28, generalforsamling 
 2013.12.10, bestyrelsesmøde 
 2013.20.04, bestyrelsesmøde 
 2013.20.05, bestyrelsesmøde 
 2013.20.05, generalforsamling 
 2014.26.09, bestyrelsesmøde 
 2014.27.06., bestyrelsesmøde 
 2014.29.03, bestyrelsesmøde 
 2014.09.06 Generalforsamling 
 2015.15.07,bestyrelsesmøde 
 2015.27.03, bestyrelsesmøde 
 2015.28.05, Generalforsamling 
 2016, 04.06, bestyrelsesmøde 
 2016, 23.10, bestyrelsesmøde 
 2016.16.05, Generalforsamling 
 2016.19.03, bestyrelsesmøde 
 2017,12.14, bestyrelsesmøde 
 regnskab 2014 
 Regnskab 2015 
 Regnskab 2011 
 Regnskab 2012 
 Regnskab 2013 
  Arrangementer  
  Bestyrelsen  
  Brev fra bestyrelsen  
  Breve fra myndigheder  
  Deklaration  
  Forside  
  Referat - arkiv  
  Referater  
  Regnskaber  
  Regnskaber - arkiv  
  Vedtægter  
 

  Velkommen

til Grundejerforeningen Birkedals hjemmeside.

Her finder du seneste nyt fra foreningen.

 

Referat af bestyrelsesmødet 12. april 2017 under referater

Grundejerforeningen Birkedal.                        Lyngså, den 29. april 2017.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2. pinsedag, den 5. juni 2017, kl. 10.00, i Værestedet, Østkystvejen 168,  Lyngså

D A G S O R D E N .

1. Valg af dirigent.

Dirigenten kan ikke være medlem af grundejerforeningens bestyrelse eller være revisor i grundejerforeningen. Dirigenten skal ikke være medlem af grundejerforeningen. Dirigenten afgør på generalforsamlingen alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen

2. Valg af referent.

3.      Formandens beretning.

4.      Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Regnskab for 2016 er udsendt

5.      Forelæggelse af forslag til budget.

Budget er udsendt sammen me regnskabet

 

6.      Godkendelse af medlemskontingent for det kommende år.

Forslag til medlemskontingent for 2018(500 kr.) er indregnet i budget for 2018.

7.      Indkomne forslag.

Forslag, som ønskes behandlet under dette punkt, skal være formanden, Lene Gottlieb Christensen, Harevænget 11, 9300 Sæby, skriftligt i hænde senest mandag, den 22. maj 2017.

 

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Lene Gottlieb (villig til genvalg), John Hejslet (modtager ikke genvalg) og Ketty Kjær Pedersen (modtager ikke genvalg).

9.      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

10.  Valg af revisor.

På valg er:  Anna

11.  Valg af revisorsuppleant.

12.  Eventuelt.

 Ved generalforsamlingen serveres der en kop kaffe med brød.

Efter generalforsamlingen fejrer vi Grundejerforeningens 50 års jubilæum - se under arrangementer

 

Arbejdsdag i grundejerforeningen bliver lørdag, den 26. august 2017, kl. 10. Tilmelding kan ske på generalforsamlingen.

 

 bænk  blomster2  strandadgang  stranden

Webmaster og kontakt til Grundejerforeningen Birkedal:

Ketty Kjær Pedersen, Rådhusvej 50,  9300 Sæby.(eller Lyngager 9, Lyngså) Mailadr.: kettykjrpedersen@gmail.com tlf. 23288935